تعرفه دامنه ها

ما قدم در راهی گذاشته ایم که به عملکرد خود ایمان داشتیم...

  • قیمت تمامی دامنه ها به تومان میباشد .
  • مالکیت تمام دامنه ها به صورت 100 درصد برای شخص خریدار میباشد .
  • پنل دامنه های بین المللی در صورت نیاز به خریدار اهدا خواهد شد .
  • خرید تعداد بالا تخفیفی را شامل نخواهد شد .
پسوند مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان ) ثبت
.com ١ سال 70,000 70,000 70,000 سفارش
.net ١ سال 75,000 75,000 75,000 سفارش
.org ١ سال 85,000 85,000 85,000 سفارش
.co ١ سال 200,000 200,000 200,000 سفارش
.ir ١ سال 4,900 4,900 4,900 سفارش
.co.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.ac.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.gov.ir ١ سال 16,500 16,500 16,500 سفارش
.net.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.org.ir ١ سال 16,500 16,500 16,500 سفارش
.sch.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.id.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.info ١ سال 70,000 70,000 70,000 سفارش
.biz ١ سال 70,000 70,000 70,000 سفارش
.us ١ سال 55,000 55,000 55,000 سفارش
.eu ١ سال 75,000 75,000 75,000 سفارش
.co.uk ١ سال 70,000 70,000 70,000 سفارش
.in ١ سال 60,000 60,000 60,000 سفارش
.asia ١ سال 60,000 60,000 60,000 سفارش
.name ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.cc ١ سال 79,000 79,000 79,000 سفارش
.de ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.ca ١ سال 129,000 129,000 129,000 سفارش
.ws ١ سال 39,000 39,000 39,000 سفارش
.club ١ سال 21,000 21,000 21,000 سفارش
.host ١ سال 379,000 379,000 379,000 سفارش
.site ١ سال 29,000 29,000 29,000 سفارش
.online ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.click ١ سال 29,000 29,000 29,000 سفارش
.wiki ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.tech ١ سال 189,000 189,000 189,000 سفارش
.love ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.photo ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.mobi ١ سال 29,000 29,000 29,000 سفارش
.website ١ سال 21,000 21,000 21,000 سفارش
.hosting ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.me ١ سال 75,000 75,000 75,000 سفارش
.pw ١ سال 61,000 61,000 61,000 سفارش
.design ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.pro ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.help ١ سال سفارش
.tel ١ سال سفارش
.press ١ سال سفارش
.tv ١ سال 150,000 150,000 150,000 سفارش
.pics ١ سال سفارش
.nl ١ سال سفارش
.es ١ سال سفارش
.mn ١ سال سفارش
.bz ١ سال سفارش
.fr ١ سال سفارش
.it ١ سال سفارش
.ru ١ سال سفارش
.pm ١ سال سفارش
.re ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.tf ١ سال سفارش
.wf ١ سال سفارش
.yt ١ سال سفارش
.adult ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.am ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.amsterdam ١ سال سفارش
.at ١ سال 65,000 65,000 65,000 سفارش
.audio ١ سال سفارش
.bargains ١ سال سفارش
.blue ١ سال سفارش
.black ١ سال سفارش
.green ١ سال سفارش
.red ١ سال سفارش
.pink ١ سال سفارش
.blackfriday ١ سال سفارش
.ch ١ سال سفارش
.christmas ١ سال سفارش
.college ١ سال سفارش
.diet ١ سال سفارش
.fans ١ سال سفارش
.flowers ١ سال سفارش
.frl ١ سال سفارش
.guitars ١ سال سفارش
.hiphop ١ سال سفارش
.ink ١ سال سفارش
.kim ١ سال سفارش
.li ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.link ١ سال سفارش
.lol ١ سال سفارش
.ninja ١ سال سفارش
.photos ١ سال سفارش
.poker ١ سال سفارش
.property ١ سال سفارش
.republican ١ سال سفارش
.rest ١ سال سفارش
.rocks ١ سال سفارش
.shiksha ١ سال سفارش
.space ١ سال سفارش
.tw ١ سال سفارش
.vote ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.voto ١ سال سفارش
.xyz ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.academy ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.agency ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.actor ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.apartments ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.auction ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.band ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.mba ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.market ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.money ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.bar ١ سال 352,500 352,500 352,500 سفارش
.bike ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.bingo ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.boutique ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.business ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.cafe ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.camera ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.camp ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.capital ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.center ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.catering ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.clinic ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.codes ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.company ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.computer ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.chat ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.domains ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.email ١ سال 92,300 92,300 92,300 سفارش
.energy ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.engineer ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.expert ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.education ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.fashion ١ سال 71,200 71,200 71,200 سفارش
.finance ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.fit ١ سال 71,200 71,200 71,200 سفارش
.fitness ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.football ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.gallery ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.gift ١ سال 92,500 92,500 92,500 سفارش
.gold ١ سال 457,400 457,400 457,400 سفارش
.graphics ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.holiday ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.international ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.kitchen ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.land ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.legal ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.life ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.network ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.news ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.pizza ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.plus ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.rehab ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.report ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.rip ١ سال 85,200 85,200 85,200 سفارش
.run ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.sale ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.social ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.shoes ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.school ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.style ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.support ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.taxi ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.tennis ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.technology ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.tips ١ سال 92,300 92,300 92,300 سفارش
.tools ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.toys ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.town ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.university ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.video ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.vision ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.watch ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.wedding ١ سال 71,200 71,200 71,200 سفارش
.work ١ سال 35,300 35,300 35,300 سفارش
.world ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.yoga ١ سال 71,200 71,200 71,200 سفارش
.zone ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.io ١ سال 338,200 338,200 338,200 سفارش
.build ١ سال 352,500 352,500 352,500 سفارش
.careers ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.cash ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.cheap ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.city ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.cleaning ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.clothing ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.coffee ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.cooking ١ سال 49,800 49,800 49,800 سفارش
.country ١ سال 49,800 49,800 49,800 سفارش
.credit ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.date ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.delivery ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.dental ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.discount ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.download ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.equipment ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.estate ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.events ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.exchange ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.farm ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.fish ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.fishing ١ سال 49,800 49,800 49,800 سفارش
.flights ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.florist ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.forsale ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.fund ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.furniture ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.garden ١ سال 35,600 35,600 35,600 سفارش
.global ١ سال 352,500 352,500 352,500 سفارش
.holdings ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.institute ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.live ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.media ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.pictures ١ سال 49,700 49,700 49,700 سفارش
.rent ١ سال 316,800 316,800 316,800 سفارش
.restaurant ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.services ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.software ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.systems ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.theater ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.trade ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.webcam ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.villas ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.training ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.tours ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.tickets ١ سال 2,277,400 2,277,400 2,277,400 سفارش
.surgery ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.surf ١ سال 71,200 71,200 71,200 سفارش
.solar ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.ski ١ سال 198,400 198,400 198,400 سفارش
.singles ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.review ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.marketing ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.management ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.loan ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.limited ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.lighting ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.investments ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.insure ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.horse ١ سال 49,800 49,800 49,800 سفارش
.glass ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.gives ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.financial ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.faith ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.fail ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.exposed ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.engineering ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.directory ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.diamonds ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.degree ١ سال 213,500 213,500 213,500 سفارش
.deals ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.dating ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.creditcard ١ سال 673,600 673,600 673,600 سفارش
.cool ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.consulting ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.construction ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.community ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.coach ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.cab ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.builders ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.associates ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.accountant ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.ventures ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.hockey ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.hu.com ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.eu.com ١ سال 106,600 106,600 106,600 سفارش
.com.co ١ سال 56,700 56,700 56,700 سفارش
.cloud ١ سال 35,300 35,300 35,300 سفارش
.co.com ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.ac ١ سال 338,200 338,200 338,200 سفارش
.co.at ١ سال 59,600 59,600 59,600 سفارش
.com.de ١ سال 28,200 28,200 28,200 سفارش
.com.se ١ سال 56,700 56,700 56,700 سفارش
.condos ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.contractors ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.accountants ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.ae.org ١ سال 106,600 106,600 106,600 سفارش
.africa.com ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.ag ١ سال 534,600 534,600 534,600 سفارش
.ar.com ١ سال 124,400 124,400 124,400 سفارش
.auto ١ سال 13,183,200 13,183,200 13,183,200 سفارش
.bayern ١ سال 154,800 154,800 154,800 سفارش
.be ١ سال 31,400 31,400 31,400 سفارش
.beer ١ سال 71,200 71,200 71,200 سفارش
.berlin ١ سال 198,400 198,400 198,400 سفارش
.bet ١ سال 70,900 70,900 70,900 سفارش
.bid ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.bio ١ سال 274,300 274,300 274,300 سفارش
.br.com ١ سال 231,300 231,300 231,300 سفارش
.car ١ سال 13,183,200 13,183,200 13,183,200 سفارش
.cards ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.care ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.cars ١ سال 13,183,200 13,183,200 13,183,200 سفارش
.casa ١ سال 35,300 35,300 35,300 سفارش
.church ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.claims ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.cn ١ سال 64,200 64,200 64,200 سفارش
.cn.com ١ سال 99,400 99,400 99,400 سفارش
.coupons ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.cricket ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.cruises ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.cymru ١ سال 85,200 85,200 85,200 سفارش
.dance ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.de.com ١ سال 99,400 99,400 99,400 سفارش
.democrat ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.digital ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.direct ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.dog ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.enterprises ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.express ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.family ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.feedback ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.foundation ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.futbol ١ سال 56,700 56,700 56,700 سفارش
.fyi ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.game ١ سال 2,099,200 2,099,200 2,099,200 سفارش
.gb.com ١ سال 356,000 356,000 356,000 سفارش
.gb.net ١ سال 53,100 53,100 53,100 سفارش
.gifts ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.golf ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.gr.com ١ سال 85,200 85,200 85,200 سفارش
.gratis ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.gripe ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.guide ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.guru ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.hamburg ١ سال 198,400 198,400 198,400 سفارش
.haus ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.healthcare ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.hiv ١ سال 1,172,600 1,172,600 1,172,600 سفارش
.house ١ سال 142,200 142,200 142,200 سفارش
.hu.net ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.immo ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.immobilien ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.in.net ١ سال 42,400 42,400 42,400 سفارش
.industries ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.irish ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.jetzt ١ سال 92,500 92,500 92,500 سفارش
.jp.net ١ سال 49,500 49,500 49,500 سفارش
.jpn.com ١ سال 213,500 213,500 213,500 سفارش
.juegos ١ سال 64,000 64,000 64,000 سفارش
.kaufen ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.kr.com ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.la ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.lc ١ سال 128,300 128,300 128,300 سفارش
.lease ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.limo ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.loans ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.ltda ١ سال 192,100 192,100 192,100 سفارش
.maison ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.me.uk ١ سال 38,800 38,800 38,800 سفارش
.memorial ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.men ١ سال 21,300 21,300 21,300 سفارش
.mex.com ١ سال 70,900 70,900 70,900 سفارش
.moda ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.mom ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.mortgage ١ سال 213,500 213,500 213,500 سفارش
.net.co ١ سال 56,700 56,700 56,700 سفارش
.net.uk ١ سال 38,800 38,800 38,800 سفارش
.no.com ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.nrw ١ سال 198,400 198,400 198,400 سفارش
.nu ١ سال 87,100 87,100 87,100 سفارش
.or.at ١ سال 59,600 59,600 59,600 سفارش
.org.uk ١ سال 38,800 38,800 38,800 سفارش
.partners ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.parts ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.party ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.pet ١ سال 70,900 70,900 70,900 سفارش
.photography ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.place ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.plc.uk ١ سال 38,800 38,800 38,800 سفارش
.plumbing ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.productions ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.properties ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.protection ١ سال 13,183,200 13,183,200 13,183,200 سفارش
.pub ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.qc.com ١ سال 117,300 117,300 117,300 سفارش
.racing ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.recipes ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.reise ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.reisen ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.rentals ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.repair ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.reviews ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.rodeo ١ سال 35,600 35,600 35,600 سفارش
.ru.com ١ سال 213,500 213,500 213,500 سفارش
.ruhr ١ سال 158,600 158,600 158,600 سفارش
.sa.com ١ سال 213,500 213,500 213,500 سفارش
.sarl ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.sc ١ سال 534,600 534,600 534,600 سفارش
.schule ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.science ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.se ١ سال 83,100 83,100 83,100 سفارش
.se.com ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.se.net ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.security ١ سال 13,183,200 13,183,200 13,183,200 سفارش
.sh ١ سال 338,200 338,200 338,200 سفارش
.soccer ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.solutions ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.srl ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.studio ١ سال 106,700 106,700 106,700 سفارش
.supplies ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.supply ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.tattoo ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.tax ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.theatre ١ سال 3,307,400 3,307,400 3,307,400 سفارش
.tienda ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.tires ١ سال 463,100 463,100 463,100 سفارش
.today ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.uk ١ سال 38,800 38,800 38,800 سفارش
.uk.com ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.uk.net ١ سال 177,800 177,800 177,800 سفارش
.us.com ١ سال 106,600 106,600 106,600 سفارش
.us.org ١ سال 106,600 106,600 106,600 سفارش
.uy.com ١ سال 231,300 231,300 231,300 سفارش
.vacations ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.vc ١ سال 178,200 178,200 178,200 سفارش
.vet ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.viajes ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.vin ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.vip ١ سال 71,100 71,100 71,100 سفارش
.voyage ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.wales ١ سال 85,200 85,200 85,200 سفارش
.wien ١ سال 142,700 142,700 142,700 سفارش
.win ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.works ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.wtf ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.za.com ١ سال 231,300 231,300 231,300 سفارش
.gmbh ١ سال 138,800 138,800 138,800 سفارش
.store ١ سال 281,200 281,200 281,200 سفارش
.salon ١ سال 231,500 231,500 231,500 سفارش
.ltd ١ سال 71,100 71,100 71,100 سفارش
.stream ١ سال 7,100 7,100 7,100 سفارش
.group ١ سال 88,900 88,900 88,900 سفارش
.radio.am ١ سال 85,200 85,200 85,200 سفارش
.art ١ سال 55,200 55,200 55,200 سفارش
.shop ١ سال 147,100 147,100 147,100 سفارش
.games ١ سال 73,500 73,500 73,500 سفارش